Afkeuring

Als een voertuig naar aanleiding van de APK reparaties nodig heeft, wordt deze afgekeurd. De eigenaar krijgt dan twee maanden de tijd om zijn voertuig te laten repareren. Gedurende deze maanden mag met het voertuig alleen op de openbare weg worden gereden van het APK-station naar het reparatiebedrijf.

Als het voertuig weer gerepareerd is, wordt deze goedgekeurd en afgemeld bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). De benodigde reparaties moeten vóór de vervaldatum van de huidige periode worden uitgevoerd. Dat is waarom de APK altijd twee maanden eerder plaats mag vinden.

APK Keurstation Cheran

 

APK Herkeuring in beroep

Als u vindt dat een voertuig ten onrechte is afgekeurd en u komt er met de APK keurmeester of garage niet uit, dan kunt u bij de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie een aanvraag doen voor herkeuring in beroep. Het in behandeling van een dergelijke aanvraag kost 45,00 Euro. U krijgt dit bedrag terug als blijkt dat het voertuig inderdaad onterecht is afgekeurd.

Mag ik nog met mijn auto rijden als hij is afgekeurd?

Indien de vervaldatum nog niet is verstreken kunt u gewoon doorrijden met uw auto. Het is dan ook in uw eigen belang om uw auto tijdig te laten keuren zodat u, bij eventuele afkeur, nog tijd overhoudt om de reparaties uit te kunnen laten voeren.

Hoe moet ik naar de keuring als mijn auto geen geldig keuringsbewijs heeft?

Op de dag van de keuring maar uiterlijk binnen twee maanden na het verlopen van het keuringsbewijs kunt u naar de keuring rijden. Na deze periode bent u altijd in overtreding, ongeacht of u met het voertuig rijdt of niet (of u moet de auto geschorst hebben).

Ik ben het niet eens met de afkeuring van mijn auto

Als u vindt dat uw auto onterecht is afgekeurd, kunt u dit kenbaar maken aan de keurmeester. Deze zal middels de APK-regelgeving u proberen te overtuigen dat uw auto terecht is afgekeurd. Mocht hij u echter niet kunnen overtuigen, dan kunt u een herkeuring in beroep aanvragen. In het geval van een afkeuring moet u dit direct na de keuring doen. Deze herkeuring wordt door de RDW uitgevoerd en kost circa € 45,-. Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar gegrond is. In dat geval wordt het voertuig op het bezwaarpunt alsnog goedgekeurd en wordt het keuringsstation een sanctie opgelegd.